Diesel potery

Naša firma sa zaoberá vyhotovaním betonových podláh. Poter ako dokončujúca vrstva podlahy musí spĺňať celý rad požiadaviek: tvrdosť, pevnosť, neprašnosť, nivelitu, elasticitu (pri podlahovom vykurovaní). Tieto potery sú vhodné do všetkých typov podláh v rodinnej výstavbe, v interiéroch, bytových a kancelárskych budov. Realizujeme kompletnú dodávku a zhotovenie podlahových systémov – cementové potery. Miešanie priamo na stavbe pomocou betónového čerpadla Diesel – bez potreby elektrického prúdu. Preprava materiálu do vzdialenosti 100m a do výšky 25m.

Pracujeme so spoľahlivým a výkonným pneumatickým dopravníkom značky BRINKMANN Estrich Boy DC450 - Dieselové čerpadlo Obor medzi dopravníkmi poterov. Novinkou je bezprašné nasávanie vzduchu zhora, čím sa uchovává čistý vnútorný priestor motora. Chladič dieselového motora s kvapalinovým chladením je taký veľký, že neohrozí prehriatie stroja.

Táto technológia umožňuje tak ako vlastnú výrobu betónovej zmesi (piesok, cement, voda, prísady), tak aj domiešavanie suchej betónovej zmesi dovezenej z betonárne. Namiešaný poloplastický poter sa čerpá špeciálnym čerpadlom betónu hadicami priamo do objektu (až do výšky 40 metrov ) kde sa ďalej spracováva. Veľkou výhodou betonáže systémom Brinkmann Estrichboy je veľmi šetrné čerpanie zmesi, hlavne k rozvodom podlahového topenia, izolácie a tiež pomer: rýchlosť-kvalita-cena.

web developed by Cstudios