Fasádne práce

Fasády budov spolu s ich farebnosťou a členitosťou sú neooddeliteľnou súčasťou výsledného architektonického diela. Svojím estetickým pôsobením vytvárajú vzhľad ulíc, námestí, obytných štvrtí a miest. V súčasnoti je na trhu široký sortiment fasádnych omietok a náterov. Vlastnosti povrchových úprav sú determinované v prvom rade ich zložením.

Pri realizácií fasádnych prác používame materiály spoločnosti Baumit. Spoločnosti Baumit, popredný európsky producent stavebných hmôt ponúka v oblasti riešenia povrchových úprav fasád širokú paletu kvalitných materiálov a profesionálnych služieb. Z materiálového hľadiska sú v sortimente Baumit zastúpené všetky bežne používané druhy materiálov pre povrchovú úpravu fasád – minerálne ušľachtilé omietky, akrylátové omietky a farby, silikátové omietky a farby, silikónové omietky a farby ako aj mozaikové omietky.

Zatepľovacie systémy Baumit sú moderné odskúšané systémy vychádzajúce z najnovších poznatkov tepelnej techniky a stavebnej fyziky. V súčasnosti Baumit ponúka tri ucelené, certifikované zatepľovacie systémy:

Zatepľovací systém Baumit Open® - unikátny paropriepustný zatepľovací systém s tepelným izolantom z polystyrénových fasádnych izolačných dosiek open® (resp. open®Reflect)

Zatepľovací systém Baumit Star – Baumit riešenie so zárukou vysokej kvality s izolačnými doskami EPS-F, EPS-F PLUS, XPS-P alebo minerálnymi izolačnými doskami

Zatepľovací systém Baumit Pro - ekonomicky výhodné Baumit riešenie s izolačnými doskami EPS-F alebo minerálnymi izolačnými doskami

web developed by Cstudios