Stavebné služby

Pri uskutočňovaní stavebných prác používame kvalitné (certifikované) materiály a moderné metódy, ktoré zabezpečujú vysokú využiteľnosť, statickú bezpečnosť ako aj dobrú architektonickú stvárniteľnosť objektov. Spoľahlivosť našej spoločnosti garantujú vysoko kvalifikovaní odborníci s dlhoročnou praxou v oblasti stavebníctva. Disponujeme rozsiahlym moderným strojovým parkom. Realizujeme rôzne stavebné a rekonštrukčné práce, predovšetkým v oblasti pozemného staviteľstva. Sú to:

  • Bytová výstavba - stavby na kľúč, rekonštrukcie
  • Priemyselná výstavba - priemyselné objekty, haly, výrobné budovy a budovy skladísk
  • Občianska výstavba - zábavné centrá, kultúrne strediská
web developed by Cstudios