Zemné práce

Naše služby sme rozšírili o vykonávanie zemných prác. Disponujeme technikou potrebnou pre zemné, výkopové a búracie práce. Taktiež vykonávame úpravu terénu a výkop základových jám.

web developed by Cstudios